• ریاست اداره

  عکس  سمت  نام و نام خانوادگی  شماره تماس 
    مدیر نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جوین محسن سلاطینی تلفن: 4-5222049

  فکس: 4-5225001

   

                                                                                                                             


     
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق