•  
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش مركزي - دهستان بالاجوين - روستای زیر آباد وقفي بنا آرامگاه 03/06/1377 2022 ايلخاني جوين بقعه خواجه نجم الدین 1
  بخش مركزي - 70 ك م شمال غرب سبزوار - شمال روستاي كروژده وقفي بنا آرامگاه 04/26/1380 4038 تيموري جوين بقعه هفت معصوم 2
  جنوب روستای متروکه بحرآباد وقفي بنا آرامگاه 04/24/1382 9239 اسلامي جوين آرامگاه سعدالدین حموی 3
  بخش مركزي- دهستان بالاجوين - شمال روستاي انداده وقفي بنا آرامگاه 06/16/1383 11127 صفويه - قاجار جوين آرامگاه معين الدين جويني 4
  بخش جوین - شمال روستای سیرغان وقفي بنا آرامگاه- امامزاده 12/24/1384 15253 ايلخاني- تيموري جوين امامزاده قاسم 5
    دولتي تپه تپه 12/18/1387 24975 سلجوقي جوين نارنج تپه 6
    دولتي تپه تپه 06/18/1391 30954 تاريخي (ساساني) جوين تپه ابراهيم آباد 7
    خصوصي محوطه شهر تاريخي 03/30/1377 2033 ايلخاني جوين شهر آق قلعه (مسجد) 8
    خصوصي محوطه محوطه 04/26/1380 4037 قرن 5-9 ه .ق جوين محوطه باستانی بیسجرد 9
    دولتي محوطه محوطه 03/10/1382 8963 قرن 4-9 ه . ق جوين محوطه باستانی بحر آباد 10
    وقفي محوطه محوطه 12/24/1384 15229 قرن 5-6 ه .ق - صفويه جوين محوطه سیرغان 11
    دولتي محوطه محوطه 10/08/1390 30481 تاريخي جوين محوطه قوش تپه 12
   

   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق